Friday, 6 July 2012

بیمه


بیمه درمانی:
طبق قوانین کشور ایتالیا، داشتن بیمه برای گرفتن اجازه اقامت الزامی است و تاریخ اعتبار کارت اقامت براساس تاریخ بیمه مشخص می شود. برای دانشجویان دو نوع بیمه در نظر گرفته شده است:
1. بیمه عمومی: که شامل حوادث و امور اورژانسی می شود که هزینه آن برای شش ماه 49 یورو و یکسال 98 یورو می باشد. از مزایای این بیمه می توان به قابلیت شش ماهه بودن آن (مفید برای کسانی که برای فرصت مطالعاتی می آیند) اشاره کرد. همچنین بطور مثال اگر شما در ماه می خود را یکسال بیمه کنید تا ماه می سال آینده بیمه شما اعتبار دارد ولی در نوع دوم که در زیر به آن اشاره می شود اینگونه نیست.
2. بیمه Italian National Health service  : که علاوه بر امور اورژانسی شما می توانید یک پزشک برای خود انتخاب کنید و بصورت رایگان از خدمات آن پزشک استفاده کنید. هزینه این بیمه 155.97 یورو می باشد. این نوع بیمه بر خلاف بیمه عمومی فقط بصورت سالیانه قابل پرداخت است و تا اول ژانویه سال بعد اعتبار دارد. بعنوان مثال اگر شما در ماه می خود را بیمه کنید، بیمه شما تا اول ژانویه سال بعد اعتبار دارد.
لازم به ذکر است که پرداخت وجوه بیمه در اداره پست قابل انجام است.