Friday, 6 July 2012

دوچرخه

با رسیدن فصل گرما یکی از وسایل نقلیه درون شهری وپر کاربرد دوچرخه میباشد
در نقاط مختلف شهر تورین توجه شما به ایستگاه های دوچرخه های زرد رنگ جلب شده ، جالب است بدانیم که با هزینه ی پایین میتوانیم ازاین سرویس استفاده کنیم
برای استفاده از ۱۱۶ ایستگاه "تو بیک" فقط کافی‌ است به سایت رفته و با انتخاب یکی‌ از متد پرداخت سالانه ، هفتگی و روزانه از این خدمات استفاده کنید
متد به شرح زیر است
پرداخت سالانه ۲۵ یورو می‌باشد که ۵ یورو هم باید شارژ کنید
پرداخت هفتگی ۸ یورو است که ۳ یورو هم باید شارژ کنید
و پرداخت روزانه ۵ یورو که ۳ یورو باید شارژ شود
به یاد داشته باشیم که ۳۰ دقیقه اول استفاده رایگان می‌باشد و بعد از آن زمان از شارژ شما کسر خواهد شد