Friday, 12 October 2012

دعوت به همکارینشریه مستقل دانشجویی تورین از تمامی دوستان و علاقه مندان دعوت به همکاری می کند. این نشریه در حال حاضر بیش از 25 عضو دارد که هر هفته در حوزه های مورد علاقه خودشان به گردآوری مطلب و یا نگارش آنها اقدام می کنند.
 نشریه، به دلیل دانشجویی بودنش و مشغله درسی و تحصیلی، تنها می تواند به کمک و همراهی بیشتر دانشجویان مفیدتر و پربار تر شود. نزدیک به 7 ماه است که این نشریه فعال است و سعی کرده است ضمن پوشش خبرها، فعالیتها و رویدادهای ایرانیان و یا مفید برای ایرانیان، علاقه مندان به نوشتن را نیز با خود همراه کند. دانشجویان علاقه مند می توانند در شاخه های زیر یا موضوع های پیشنهادی خود همراه نشریه شهر تورین شوند:
علمی
ادبی و اجتماعی
فرهنگی و هنری
ورزشی
همچنین موضوع های صنفی و دانشجویی، خبری (درباره دانشگاه های شهر تورین و خود شهر)، تاریخی و نیز طراحی و صفحه آرایی و عکاسی از جمله دیگر فعالیت هایی است که می توانید در نشریه فعالیت کنید.
کافیست علاقه مندی و توانایی خود را با ایمیل نشریه در میان گذارید: