Friday, 12 October 2012

باز دید سفیر پاکستان از پلی تکنیک
در روز 10 سپتامبر سفیر پاکستان در ایتالیا به همراه هیات ارشد دیپلماتیک این کشور از دانشگاه پلی تکنیک بازدید کردند. خانم جانجوا ابتدا توسط رییس انجمن دانشجویان پاکستان مورد استقبال قرار گرفت و در جلسه ای با اعضای ارشد انجمن از مشکلات و خواسته های دانشجویان آگاه شد. پس از آن وی به دیدار نایب رئیس دانشگاه پلی تکنیک خانم مونتانارو رفت و در جلسه ای که حدود نیم ساعت به طول انجامید مسائل مطرح شده از سوی دانشجویان را بررسی کردند. در انتها سفیر به دیدار دانشجویان پاکستانی رفت و به صحبت با آنها پرداخت و آنها را به پیشرفت و اثبات کردن خودشان به عنوان بهترین دانشجویان خارجی در این دانشگاه تشویق کرد.

لازم به ذکر است که حدود 400 دانشجوی پاکستانی در پلی تکنیک تحصیل می کنند که از لحاظ تعداد دانشجوی خارجی، پس از چین در رتبه دوم قرار دارند. همچنین در پلی تکنیک حدود 90 پاکستانی در مقطع دکترا می باشند که بیشترین تعداد پاکستانی مقطع دکترا، در کل دانشگاههای دنیا است.