Friday, 12 October 2012

فروشگاه جدید اپل در تورین


کمپانی اپل ایتالیا, به تازگی تاریخ افتتاح فروشگاه جدید اپل در ویا روما تورین را اعلام کرده است. افتتاحیه در تاریخ ۱۳ اکتبر ساعت ۱۰ صبح برگزار میشود .
فروشگاه جدید اپل ، دومین فروشگاه بعدازشهر بولونیا است که محل آن در منطقه مرکزی شهرافتتاح خواهد شد. محل آن در کتاب‌فروشی منددری در تقاطع ویا برتلا در فضای وسیع حدود ۷۰۰ متر است .
صحبت افتتاح فروشگاه مرکزی اپل از آگوست ۲۰۱۱ که مطبوعات شایعه محل فروشگاه را برای اولین بار چاپ کردند آغاز شده بود . این شایعات درست بود اما پیشنهادش برای کریسمس ۲۰۱۱ بود. بیشتر از ۱ سال طول کشید و نهایتاٌ فروشگاه برای افتتاحیه آماده شد .
اپل ویا روما، درشهر تورین دومین فروشگاه خواهد بود که اولین شعبه آن در گرولگسکودر مرکز خرید "لگرو"است. این فروشگاه ۱۲مین در ایتالیا خواهد بود
در حال حاضر انتظارمیرود افتتاح سومین فروشگاه اپل در شهر فلورانس باشد