Friday, 12 October 2012

خوش آمد

جمعه، پنجم اکتبر، مراسمی برای خوش آمدگویی به دانشجویان ایرانی ورودی تمام دانشگاههای شهر تورین برگزار شد.

این مراسم در سالن تورین برگزار شد. نماینده ای دانشگاهی از دانشگاه پلی تکنیک تورین و نماینده ای هم از شهرداری تورین سخنرانان این مراسم بودند. Mobility Department خانم باربارا بالائوری، مسوول دانشگاه پلی تکنیک تورین، ضمن خوش آمدگویی به دانشجویان ایرانی، از همکاری و فعالیت های دانشجویان ایرانی در روزهای ثبت نام ابراز خرسندی کرد. بالائوری، از دانشجویان خواست تا مشکلات و سوالهای خود را همچون گذشته با واحد بین الملل دانشگاه پلی تکنیک در میان گزارند.


 آقای سیمونه بلیوُ نماینده شهرداری تورین هم از دیگر مهمانان و سخنرانان این مراسم بود. آقای بلیوُ هم به دانشجویان ایرانی خوش آمد گفت و از برگزاری مراسم ابزار خوشحالی نمود و دعوت به همکاری های بیشتر کرد. 
 

چند فیلم کوتاه از فعالیت های دانشجویان ایرانی شهر تورین، ، پذیرایی، اجرای چند قطعه موسیقی ، شام و رقص از برنامه های این مراسم بود. همچنین از دانشجویانی که در بازه زمانی ثبت نام دانشجویان نو-ورود فعالیتهایی را  برای تسهیل امور و استقبال و راهنمایی دانشجویان انجام داده بودند تقدیر به عمل آمد. این مراسم که حدود 4 ساعت به طول انجامید توسط انجمن دانشجویان ایرانی دانشگاه پلی تکنیک تورین برگزار شد. بیش از 110 نفر در این مراسم شرکت کرده بودند. پیش از برگزاری مراسم هم ایمیلی با محتوای فارسی برای معرفی این برنامه نیز برای دانشجویان ورودی جدید و نیز دیگر دانشجویان سال پیش تحصیلی ارسال شده بود.