Friday, 5 October 2012

جدیدترین Topuni- رنکینگ دانشگا ه های جهان و پلی تکنیکهمزمان با بازگشایی فصل 13-2012 دانشگا هها در سراسر دنیا ، در ماه سپتامبر جدیدترین رنکینگ دانشگا ه های جهان از سوی
Topuniversities  منتشر شد . در این لیست دانشگاه پلی تکنیک تورین در رده 401 تا 450 قرار گرفته است و در رده مهندسی و فناوری
در جایگاه 86 دنیا قرار دارد که نسبت به سال گذشته دو پله صعود کرده است . همچنین دانشگاه دلی استودی نیز در رده 401 تا 450 قرار
گرفته است . از ایران دانشگاه صنعتی شریف نیز در رده مهندسی و فناوری در رده 280 دنیا قرار گرفته است . برای اطلاعات بیشتر
می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید :