Friday, 5 October 2012

۱۴۰ دانشجوی جدید ایرانی در شهر تورین


آماری تخمینی از حضور ایرانیان دانشجو در شهر تورین برای ترم جدید تحصیلی نزدیک به ۱۴۰ نفر در رشته ها و مقاطع گوناگون است
تنها در دانشگاه پلی تکنیک حدود ۵۰ نفر در مقطع لیسانس و حدود ۶۰ نفر برای فوق لیسانس می باشند که آمار کارشناسی ارشد این دانشگاه بر اساس ثبت نام قطعی نهایی خواهد شد. 
مجموع کل آمار دانشجویان ایرانی این دانشگاه در سالهای ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ به شرح زیر است