Friday, 5 October 2012

مکتب خونه : جایی برای یاد گرفتن و یاد دادن


شما میتوانید با یک ثبت نام ساده در سایت مکتب خونه از امکانات فوق العاده ی آموزشی بهره مند شوید ، این وب سایت شامل تعداد زیادی ویدئو های آموزشی در ارتباط با موضوع های گوناگون میباشد که در زیر به برخی از آنها اشاره شده است :
درس های ریاضی دانشگاه صنعتی شریف
نرم افزارهای کاربردی شامل : Matlab,Labview, ASP.Net
درسهای خوان آکادمی: علوم، اقتصاد و امور مالی و ریاضیات