Friday, 26 October 2012

کنسرت موسیقی کلاسیک در پلی تکنیک

برنامه موسیقی کلاسیک هر سال و در فصل های مختلف در دانشگاه تورینو برگزار میشود.


۲۹ اکتبر ۲۰۱۲ اجرا ماسیمیلیانو فرراتی نوازنده پیانو
ماسیمیلیانو فرراتی ،یکی از چشمگیر ترین نوازندگان ایتالیایی هم نسل خود، برای موسیقایی فوق العاده اش،تکنیک قوی و اجرا های پرشور و احساسش مشهور است. برنده جایزه در مسابقات بین المللی گوناگون از جمله: مسابقات بین المللی موسیقی مسابقه بین المللی پیانو در پرتوریا “جایزه ویژه برای ،UNISA در ژنو مانند )WFIMC( بهترین اجرا قطعات روس”،مسابقه بین المللی پیانو” در کلگری، مسابقه بین المللی پیانو” در دوبلین،مسابقه بین المللی پیانو در بولزانو )که در آن هیئت منصفه به او اعطا جایزه ای ویژه اهدا کرده(،مسابقه بین المللی پیانو در ترنی، مسابقه بین المللی پیانو” در مونتزا، مسابقه بین المللی پیانو در تل آویو.  او در رسیتال های متعدد هم در ایتالیا و هم در خارج از کشور کرده، از آن جمله: میلان، ونیز )گران تئاتر(، فلورانس، ورشو، ،)Cortot پاریس )سالن ، )RAI پادوا ، تورین )سالنمونیخ، ،)Stadttheater( هامبورگ، ناپل )تئاتر پالمه(، سالزبورگ )سالن وینر(، کلاگنفورت تل آویو )سالن ،)Purcell مان و موزه تل آویو(، لندن )اتاق،)Mannes کلگری، دوبلین )سالن کنسرت ملی(، نیویورک )کالج موسیقی لیدز )سالن بزرگ دانشگاه( پرتوریا و رم