Friday, 23 November 2012

H- Point (Hip point)

یکی از مهمترین مباحث در طراحی خودرو,  موقعیت قرار گرفتن سرنشینان(Occupants)  می باشند. که اگر موقعیت و حالت قرار گرفتن انها مناسب طراحی نشود, ادامه طراحی به مشکل بر خورده و ساختار دوباره باید بازنگری شود. چرا که اکثر رفرنسهای (reference)هندسی طراحی بستگی به محل مناسب قرار گرفتن سرنشینان بخصوص نقطه ی "اچ" (H-Point) یا  SRPT (Seating Reference Point)دارد.
این نقطه, در حقیقت قسمتی است که بالا تنه سرنشین از ان قسمت قابلیت خم شدن پیدا می کند (مفصل ران). و می توان گفت که مرجع موقعیت هندسی با کف خودرو, سرنشینان عقب, ارتفاع سقف, ایرودینامیک, قابلیت دید , راحتی , سهولت در سوار و پیاده شدن, ایمنی,  طراحی اِیر بگ  و غیره می باشد. به عنوان مثال اگر این نقطه در موقعیت بالاتر قرار گیرد, فضای بیشتری برای پای سرنشینان جلو و عقب ایجاد می شود. اتوبوسها, ون ها و خودرو های شاسی بلند دارای H-point بالاتری نسبت به خودروهای سواری هستند.(لازم به ذکر است که H-point مبحثی است پر محتوا و در مقاله ی پیش رو تنها به کلیاتی در مورد ان اشاره شده است.)