Friday, 19 October 2012

جشنواره علوم در جنوا

یک نقطه مرجع برای ترویج علم است
 
نقطه ملاقاتی برای محققان، علاقه مندان، مدارس و خانواده ها است و یکی از بزرگترین وقایع برای اشاعه فرهنگ علمی در سطح بین المللی است. این جشنواره شامل جلسات، کارگاه ها و کنفرانس ها در زمینه علومی همچون علوم ریاضی، منابع طبیعی و انسانی است. 

 
برای اولین بار این جشنواره به موضوع تلاقی علم و هنر می پردازد و توجه خاصی به پژوهش ها و محققان کشورهای در حال توسعه دارد. جلساتی با مهمانان بین المللی برپا میشود که خود باعث ایجاد همکاری های دراز مدت با شخصیت ها و موسسات در سراسر جهان است. زمان این نمایشگاه 25 اکتبر تا 4 نوامبر در شهر جنوا است.
اطلاعات بیشتر در وب سایت