Friday, 2 November 2012

روز دپارتمان دت


در روز ۲۶ سپتامبر دپارتمان الکترنیک و مخابرات دانشگاه پلی تکنیک تورین اقدام به برگزاری همایش “روز تحقیق” کرد. در این همایش این دپارتمان اقدام به معرفی فعالیتهای تحقیقاتی خود به پژوهش گران علاقمند کرد. 
 
 
در روز این همایش معرفی با پیام خوشامد گویی توسط تعدادی از اساتید این دپارتمان آغاز شد و سپس در زمینه های مخابرات، الکترومغناطیس، الکترونیک، اندازه گیری، میدان و مدار و مهندسی پزشک ی مطلب گسترده ای ارائه شد. در قسمت دوم همایش، پوسترهایی در سالن دانشگاه به نمایش گذاشته شد، و محققان و دانشجویان دکترا به معرف ی زمینه تحقیقاتی خود مبادرت کردند. لازم به ذکر است تمام ی پوسترها و اسلایدهای ارائه شده در این همایش از طریق وب سایت دپارتمان در دسترس عموم م یباشد