Friday, 16 November 2012

گروه هانا بی


گروه هانا بی (HanaB) ، یک گروهIndieerock ایتالیایی هست که از سال 2002 فعالیتش را شروع کرد. داستان آن به زمانی بر می گردد که در استان Pie Monte و در شهر Ivrea در نزدیکی تورین، پنج همکلاسی تصمیم میگیرند نوع متفاوتی از موسیقی های رایج را تمرین و ارائه کنند. جمع شدن آنها در کنار هم در نهایت باعث ایجاد این گروه می  گردد و تصمیم گرفته می شود که اسم HanaB را روی آن بگذارند. این اسماز نام فیلم HANABI ساخته کارگردان معروف ژاپنی تاکشی کیتانو گرفته شده و انتخاب  آن به دلیل علاقه به کارگردان مربوطه و خصوصا ایده های به کار رفته در این اثر اوست، از دید این گروه فیلم مذکور بیان کننده شاعرانه ایست از برخورد همزمان میان هارمونی و عصبانیت، شیرینی و خشونت به عبارتی همان درون مایه ای که این گروه می خواهد داشته باشد.
با شروع کار این گروه و انجام اجراهای مختلف،آنان توانستند توجه بسیاری از داوران و منتقدان را جلب کنند و برنده جوایز مختلفی شوند. در نهایتدر سال 2006 برنده بهترین گروه جدید راک ایندی در ایتالیا شدند.
در اوائل سال 2007 این گروه تصمیم گرفت که به لندن رفته و ادامه فعالیتهای خود را در آنجا پیگیری نماید، و در آنجا با استودیویDairy فعالیت خود را ادامه دادند، آنها سپس با یکی از تهیه کنندگان و تنظیم کنندگان کارهای گروهای مهمی همچون ColdPlay به نام داویده روسی  (Daviderossi) دیدار کردند، آشناییبا این فرد که خود ایتالیایی است باعث بروز فصل جدیدی در کار آنها بود و دید آنها را نسبت به کار و هدفشان بهتر و وسیعتر نمود، بنابراین تصمیم گرفتند آلبوم جدیدشان را به زبان انگلیسی ارائه نمایند. و این زمانی بود که تصمیم ماندن در لندن برای آنها نهایی شد و از آن زمان در انگلیس به کار خود ادامه می دهند.
این گروه تا کنون دو آلبوم ارائه کرده است به نامهای Camera Oscuraو Ruins'Hotelکه اولی به زبان ایتالیایی و در سال 2006و دومی همانطور که اشاره شد انگلیسی است و در سال 2010 منتشر شده است.
.