Friday, 16 November 2012

گامی در جهت تحقق صفحه لمسی خود ترمیم شونده

 

همواره یکی از دغدغه های داشتن یک دستگاه موبایل یا یک تبلت، امکان خراشیدگی و صدمه دیدن صفحه نمایشگر آنها است. بتازگی محققان دانشگاه استنفورد پژوهشی برای ساخت پلیمری آغاز کزده اند که میتواند ظرف چند دقیقه پس از صدمه دیدن، به کمک برقراری پیوند های هیدروژنی ، ساختار صدمه دیده را ترمیم نماید. این پلیمر علاوه بر اینکه قادر است جریان الکتریکی را انتقال دهد میتواند همزمان به لمس و فشار نیز واکنش نشان دهد
                                                                        
از دیگر کاربرد های  این پلیمر میتوان به ساخت عضوهای مصنوعی و همچنین سیمهای الکتریکی خود ترمیم شونده اشاره کرد. البته قابل ذکر است تا تجاری سازی این محصولات راه درازی پیش است.