Friday, 9 November 2012

انتخابات الکترونیکی

انتخابات الکترونیکی
در حاشیه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که در مورخ ششم نوامبر برگزار شد اتفاق جالبی برای شرکت مایکروسافت رخ داد ، یکی از تبلت های این کمپانی به عنوان دستگاه ثبت رآی انتخاباتی در ایالت ویرجیانا مورد تست قرار گرفت.
 در این شیوه، رای دهندگان پس از قرار گرفتن در صف حوزه انتخاباتی می توانستند با استفاده از اپلیکیشن نصب شده دریک دستگاه  Surface Microsoft Tablet، نسخه آنلاین برگه رآی خود را مشاهده نموده واقدام به رای نمایند. قابل توجه است که رای گیری الکترونیکی فوق تنها به صورت تست اولیه از این نوع بوده و متخصصان در پی ارتقا  کارایی و دقت این سیستم جهت انتخابات آینده هستند.
از مزایای این شیوه رای گیری میتوان به تشویق مشارکت مردم در یک گستره وسیع جغرافیایی و همچنین سهولت کار به خصوص برای افراد مسن یا کسانی که ناتوانی‌های جسمی دارند نام برد.