Friday, 14 December 2012

Turbojet-Jet Engineموتور جت نوعی موتور عکس العملی است که در واقع توسط تخلیه جریان بسیار قوی بوجود امده از احتراق داخلی از سمت انتهای موتورو فشار بوجود امده  که  بر اساس قوانین حرکتی نیوتن  می باشد باعث راندن جسم (هواپیما) به سمت جلو می شود. به طور کلی  اکثر موتورهای جت , موتور های احتراق داخلی از نوع موتور های احتراق داخلی مکنده هوا (Internal Combustion Air breathing Jet Engine) می باشند که از این دسته می توان به Turbojets, Turbofans ,Rockets, Ramjets Pulsejets  اشاره کرد. این موتور ها اغلب  از یک موتور به همراه کمپرسور  دورانی تشکیل شده اند که حرکت دورانی خود را از طریق یک توربین دریافت می کند. در این مقاله به بررسی مختصری در مورد Turbojet خواهیم پرداخت.
موتور توربوجت, یک موتور توربین گازی ( Gas Turbine Engine) است که با فشرده کردن هوا توسط دهانه باریک ورودی خود توسط کمپرسور, سوخت را با هوای فشرده که به علت فشرده شدن دارای حرارت بسیار بالایی می باشد مخلوط کرده و با سوزاندن مخلوط در محفظه احتراق و عبور گرمای بوجود امده که دارای فشار بسیار بالایی است از میان توربین و نازل باعث حرکت جسم (هواپیما) به سمت جلو می شود. موتور انرژی داخلی سوخت را به انرژی جنبشی در قسمت خروجی موتور (Exhaust) تبدیل می کند.( لازم به ذکر است که در شماره های بعدی در مورد انواع دیگر موتور های جت مطالبی ارائه خواهد شد.)