Friday, 20 July 2012

محدودیتهای بانکی جدید


دلار همراه نیاوریم!
 این عنوان خبری است که نماینده انجمن پلی تکنیک تورین در اختیارمان گذاشته است. یکی از مباحثی که در جلسه انجمن ISAPUT با مسوولین امور بین الملل دانشگاه پلی تکنیک تورین مطرح شده است مربوط به این بود که به دلیل تحریمها، بانکها دلار را برای ایرانیان به ارزهای دیگر تبدیل نمی کنند یا به طور محدودی انجام می دهند و از این پس هم در بازگشایی حسابهای مرتبط با کارت های ویزا و مستر محدودیت وجود خواهد داشت. توصیه شده است دانشجویان ارز را در ایران به یورو تبدیل کرده و همراه شان به تورین بیاورند.
این خبر مربوط به بانک «یونی کردیت» می باشد و چندی پیش هم خبری مشابه در مورد محدودیتهای تازه اعمال شده از سوی بانک «سن پائولو» در نشریه منتشر شده بود.
 در صورت دریافت خبرهای تکمیلی در نشریه منتشر خواهد شد.