Friday, 13 July 2012

ذره خدا


دانشمندان مرکز تحقیقات هسته‌ای سرن (CERN) در سوئیس که بزرگ‌ترین پژوهشگاه ریشه‌های آفرینش و منشا هستی در کره زمین است، روز چهارشنبه (۱۴ تیر/ ۴ ژوئیه) اعلام کردند که در رخدادی غیرمنتظره و شگفت‌آور، موفق به کشف ذره «هیگز بوزون» شده‌اند. هیگز بوزون، ذره‌ای است با جرم که کشف آن احتمالا بسیاری از معادلات، پیش‌فرض‌ها و باورهای رایج در میان انسان‌ها پیرامون منشا هستی و حیات را بر هم خواهد زد. این به آن معناست که آخرین تکه باقی‌مانده برای تکمیل پازل مدل استاندارد فیزیک ذرات هم پیدا شده و حال دانشمندان می‌توانند با بررسی همه نیروهای تاثیرگذار بر این ذرات، اطلاعات عمیق‌تر و دقیق‌تری از هستی، حیات و آفرینش ارائه کنند.