Friday, 27 July 2012

تاخیر در انتشار گفتگو

تلاش بسیاری انجام شده است تا فیلمی حدودی یکساعت و پانزده دقیقه ای گفتگو با رییس دانشگاه پلی تکنیک تورین با دو زبان فارسی و ایتالیایی بصورت زیرنویس در این هفته منتشر شود که متاسفانه به دلیل محدودیتهای فنی و منابع برای اجرا، این انتشار با تاخیر انجام خواهد شد.
دوستان بسیاری در نشریه برای نهایی شدن فیلم تلاش کردند و این فعالیت تا زمان انتشارش ادامه خواهد داشت. گفتگو به زبان انگلیسی بوده است و بدون زیر نویس در روزهای پیش رو منتشر خواهد شد.