Friday, 20 July 2012

پیام یک ترم تلاش

چند روز قبل و همزمان با پایان ترم تحصیلی، نمایشگاهی به منظور ارائه نتیجه یک ترم تلاش دانشجویان رشته اکو دیزاین در گالری سن فدریکو واقع در میدان سن کارلو برگزار شد. پروژه ای که در مورد طراحی سیستماتیک و پایدار برای شهر Giaveno در نزدیکی تورین بود و هدف اصلی آن تحول اساسی از یک سیستم خطی و محصول محور (در حال حاضر)، به یک سیستم شبکه ای و انسان محور، و در پی آن خودکفا کردن شهر در تأمین نیازهای مردم و در عین حال به صفر رساندن صدمه وارد بر محیط زیست از طریق فعالیت های صنعتی شهر بود. خودکفایی به این معنی که فعالیت های اصلی شهر شناخته شده و نیاز مردم به آن بررسی شده و حداکثر تلاش برای تأمین آنها با استفاده از منابع موجود در خود منطقه انجام می گیرد. این طرز تفکر سیستماتیک نام دارد و اصول آن با توجه به موارد زیر به واقعیت می پیوندد: کاهش مصرف از منابع متعدد و یا دور از دسترس ، بازگشت مواد و انرژی به داخل سیستم به عنوان مواد اولیه برای بخش دیگری از سیستم و حذف زباله، استفاده از انرژی تجدید پذیر و فکر کردن بر روی روابط بین بخش های مختلف هر سیستم برای همگون کردن جریان برقرار بین آنها.
پیام این حرکت دانشجویی در مرکز شهر، انتقال نتایج بررسی ها و مطالعات در سیستم پایدار طراحی شده توسط یک گروه ۹۰ نفره بود که امکان بازگشت تمام محصولات خارج شده از یک سیستم به درون سیستمی گسترده تر را فراهم می کند و هر سیستم را پایدار بر روی فعالیت های داخلی آن می سازد. این پدیده در یک شهر ، آن را از واردات هر گونه کالا اعم از مواد اولیه و یا محصولات مورد نیاز مردم بی نیازکرده، به افزایش فرصت های شغلی کمک کرده ، با انتخاب درست منابع و کاهش آلودگی ها تأثیر منفی صنعت بر محیط زیست را به حداقل رسانده و نیز آگاهی و فرهنگ مصرف شهروندان را بالا می  برد. همچنین بررسی های اقتصادی صورت گرفته افزایش چشمگیر درآمد حاصل از این تحول را نشان می دهد، چرا که هزینه های حمل و نقل و واسطه ها از میان رفته و جای آن را مواد تازه و محصولات با کیفیت بالا و با تنوع بیشتر می گیرد؛و این تحولات در مجموع، کیفیت زندگی جامعه را تحت تأثیر قرار داده و رضایت فردی و جمعی را افزایش می دهد.